Patent 2

Patenditaotlus USA-s

Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiamet on USA valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis viib ellu riigi majanduspoliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Patendiamet tegeleb õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, tööstusdisainilahendustele, geograafilistele tähistele ja mikrolülituste topoloogiatele.
Patendiamet teatab järgmiste patenditaotluse dokumentide saabumisest tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonse esitamise portaali kaudu:
Leiutiskirjeldus, leiutise olemuse lühikokkuvõte ja teooria osa:

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik veebisait