Sümmeetria

ABSTRACT: Antud töös me näeme, et seisuenergia avaldis tuleneb otseselt aja ja ruumi eksisteerimisest, mis väljendub Universumi kosmoloogilise paisumisena. Energia ja mass on seotud mateeriaga ( s.t. aine ja väljaga ). Antud töös esitatava matemaatilise ja füüsikalise analüüsiga me näeme seda, et seisuenergia E võrrandist on võimalik tuletada kõik interaktsiooni liigid, mis Universumis üldse eksisteerivad. See tähendab seda, et seisuenergia E avaldis määrab ära kogu meie materiaalse maailma struktuuri ehk võimalike interaktsioonide paljususe ja erinevuse Universumis. Töös esitatav analüüs näitab meile üsna selgelt seda, et seisuenergiast E tuletatavad „matemaatilis-füüsikalised operatsioonid/süsteemid ( ehk lihtsalt tuletised )“ ja nende variatsioonide piiratud rikkus realiseeruvad kõik Universumis erinevateks interaktsioonideks. See, et milline on kogu meie materiaalne maailm, määrabki ära seisuenergiast E tuletatavad matemaatilis-füüsikaliste operatsioonide/süsteemide ehk tuletiste variatsioonid, mille arv on nii teoreetiliselt kui ka tegelikkuses piiratud.

© 2020 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait.