Universumi tumeaine

ABSTRACT: Universumi tumeaine olemasolu tuli esimest korda välja astronoomilistest vaatlustest 20. sajandi esimesel poolel, mille korral nähtava aine massist ei piisanud Linnutee galaktika tähtede liikumiskiiruste seletamiseks. See tähendab seda, et galaktika koospüsimiseks ei piisa selles oleva nähtava aine massist. Näiteks kui Fritz Zwicky California Tehnoloogiainstituudist mõõtis Coma galaktikaparve ääreosade orbitaalseid liikumiskiirusi ümber tsentri, siis ta avastas, et need liikumiskiirused on palju kordi suuremad kui seda võimaldaks galaktikaparve kogumass. Tumeaine interakteerub tavalise ehk nähtava ainega ainult gravitatsiooniliselt ja seetõttu allub tumeaine ka nõrgale interaktsioonile, kuna nõrga jõu vahebosonitel esinevad seisumassid. Gravitatsioon esineb ainult kehade masside vahel. See tähendab seda, et tumeaine „võib“ interakteeruda tavalise ainega ka nõrga interaktsiooni kaudu.

© 2020 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait.