Ettevõte

Eesti Vabariik
Füüsilisest isikust ettevõtja:
Registrikood:
Ärinimi:
Majandusaasta:
Elektronposti aadress:
Interneti aadress:
Aadress:
Põhitegevusala:
EMTAK kood:
NACE kood:
Pank:
Pangakonto number:
Marek-Lars Kruusen
16587177
Marek-Lars Kruusen
algab 01.01 ja lõppeb 31.12
univisioon@gmail.com
https://www.tehnoloogiasait.info
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 11, 15015
teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas
72191 (EMTAK 2008)
72.19
AS SEB Pank
EE601010010312397012
Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Superministeerium

Firma nimi "Marek-Lars Kruusen" on registreeritud Registrite ja Infosüsteemide Keskuses ehk e-äriregistris. Seda hallatakse Superministeeriumist, milles on koondunud Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium ja Sotsiaalministeerium. See ühishoone asub Tallinnas, tänaval nimega Suur-Ameerika 1. Lingid:
Aadress

Eesti Rahvusraamatukogu

Marek-Lars Kruuseni intellektuaalomand on leitav Eesti Rahvusraamatukogust, mis asub Tallinnas. Selles hoitakse, arhiveeritakse ja esitatakse teoseid ning uurimusi. Lingid on järgmised:

Eesti Rahvusraamatukogu on Eesti info-, teadus-, arendus- ja kultuuriasutus. Raamatukogu on eri nimede all ja eri funktsioonides tegutsenud 1918. aastast. Tänapäevase Eesti Rahvusraamatukogu põhiülesanded on vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusele rahvuslike kultuuriväärtuste ja infovarade kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine; teadus- ja arendustegevus ning sellele tuginevate infoteenuste osutamine ühiskonnale.

Pank Eesti Vabariigis

Kasutatav pank

Firma ametlik pank on AS SEB Pank. Selle peakontor asub Tallinnas, mis on Eesti Vabariigi pealinn. SEB Pank on suuruselt teine pank Eestis. Finantskandeid saab teha kontole:
Konto haldaja: Marek-Lars Kruusen
SEB Panga kontonumber: EE601010010312397012

SEB Pank on Eesti suuruselt teine pank, mille omanik on Rootsi pank Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Enne seda, kui Rootsi pank Eesti panga kõik aktsiad omandas, kandis see nime Eesti Ühispank, seejärel SEB Eesti Ühispank. Pärast kõigi Eesti panga aktsiate omandamist muutis emaettevõte panga nime: Eesti Ühispangast sai aprillis 2005 SEB Eesti Ühispank ja pärast seda, märtsis 2008 SEB Pank.