Justiits

Patenditaotlus

Eesti Vabariigi Patendiamet on Eesti Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis viib ellu riigi majanduspoliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Patendiamet tegeleb õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, kasulikele mudelitele, tööstusdisainilahendustele, geograafilistele tähistele ja mikrolülituste topoloogiatele.
Patendiamet teatab järgmiste patenditaotluse dokumentide saabumisest tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonse esitamise portaali kaudu:
Leiutiskirjeldus, leiutise olemuse lühikokkuvõte eesti keeles ja teooria osa:
Patendiamet kontrollib saabunud dokumentide vastavust patendiseaduse § 21 lõikes 1 sätestatule. Kui dokumendid vastavad nõuetele, võtab Patendiamet patenditaotluse menetlusse ja teatab patenditaotlejale patendiseaduse § 22 lõike 2 kohaselt patenditaotluse numbri ning esitamise kuupäeva. Puuduste ilmnemisel teatab Patendiamet sellest patendiseaduse § 21 lõike 4 kohaselt patenditaotluse esitanud isikule ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik veebisait