Reaalsus

ABSTRACT: Psühholoogid ja neuroteadlased püüavad mõista inimese aju funktsioneerimist. Tänapäeva teaduse üks suurimaid müsteeriume seisneb selles, et mis on teadvus ja kuidas teadvus erinevates ajusüsteemides välja kujuneb. Selge on see, et teadvus on ajus, kuid selle olemust püüavad paljud neuroteadlased ikka veel mõista. Analoogiliselt ajus eksisteeriva teadvuse olemuse probleemiga on tegelikult täpselt sama ka Universumiga. Paljud füüsikud mõistavad looduses esinevaid seaduspärasusi. Füüsikaliste seaduspärasuste järgi funktsioneerib kogu meie teadaolev Universum. Loodusseadusi ( eelkõige füüsika seadusi ) võime ju mõista, kuid probleem seisneb selles, et mis on Universum oma olemuselt? Universumi enda olemust füüsikud tänapäeval veel ei mõista nii nagu ka teadvuse olemust ajuteadlased ei mõista hoolimata teadmistest, kuidas aju põhimõtteliselt neuronaalselt töötab. Täpselt sama on ka füüsikateadusega. See tähendab seda, et me võime teada paljusid loodusseadusi, kuid Universumi üldise, sügava ja tervikliku füüsikalise olemuseni ei ole veel põhimõtteliselt jõutud.

© 2020 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait.